Tresor Capital: Beheermandaten Vertrouwen, Rust   en Ontzorgen 
Onderscheidende  Aanpak 

Gemeenschappelijk Belang

Als onafhankelijke investment boutique selecteren wij investeringen waar het gedeeld eigenaarschap centraal staat. Dit geldt voor de belangen die de eigenaren van onze investeringen hebben, maar ook voor onze klanten en voor ons als uw partner. Wij zijn de rentmeesters van uw kapitaal.  

Warren Buffett: “To be successful in business and investing, you’ve got to have skin in the game, a stake in the company.” 

Om onze filosofie kracht bij te zetten, investeren alle partners van Tresor Capital hun privévermogen in dezelfde opportuniteiten als u. Skin in the game, in optima forma.

Vertrouwen, Rust en Ontzorgen

Wij ontzorgen u ten aanzien van uw vermogen. Gezamenlijk stellen we uw doelstellingen vast, maken we een plan van aanpak en zetten we een stip aan de horizon. Binnen deze overeengekomen kaders fungeren wij als de architect die de bouwstenen van de portefeuille selecteert waarmee we uw doelstellingen kunnen realiseren. Inmiddels vertrouwt een brede groep institutionele beleggers, family offices, ondernemers, particulieren en stichtingen hun kapitaal aan ons toe. Dat geeft hen de rust en de focus om de aandacht te vestigen op hetgeen waar zij tijd aan willen besteden.

Beheermandaten

Naast het samenstellen van een volledige portefeuille, bieden wij ook toegang tot de individuele bouwstenen in onze portefeuille. Institutionele beleggers, family offices, stichtingen en pensioenvennootschappen werken vaak met meerdere beheerders en wensen slechts blootstelling aan enkele specifieke componenten. Wij beheren de bouwstenen als afzonderlijke portefeuilles, en kunnen een beheermandaat op maat aanbieden dat aan de specifieke wensen voldoet.

Onderscheidend

Als Tresor Capital selecteren wij investeringsmogelijkheden die niet alledaags zijn. 

Familieholdings maken het mogelijk om samen te investeren met een oprichtende familie, waar de belangen van het familiekapitaal in lijn zijn met die van u als aandeelhouder, met een directe blootstelling aan een combinatie van beursgenoteerde bedrijven, vastgoed en private equity investeringen. 

Door de hoge toetredingsbarrières zijn niet-beursgenoteerde beleggingen via private equity fondsen doorgaans niet toegankelijk voor de individuele belegger. Dit geldt met name voor de meest gerenommeerde aanbieders. Wij hebben de mogelijkheid onze relaties hier wel blootstelling aan te bieden.

 

Vanzelfsprekend

Voor ons is het niet meer dan vanzelfsprekend om altijd voor u klaar te staan, zeer transparant te communiceren en het hoogst mogelijke serviceniveau te bieden. Wij geven u de persoonlijke aandacht en betrokkenheid die u verdient. Dit is voor ons de basis van onze dienstverlening.  

Als investment boutique maken wij unieke investeringsmogelijkheden voor u toegankelijk. Het is dan ook logisch dat wij als onafhankelijke partij te werk gaan en maatwerk leveren. Daarmee bezorgen wij u rust en vertrouwen.

Scroll naar boven