Toezicht

Toezicht

Tresor Capital is een handelsnaam van Van Doorenmalen en Partners Vermogensconsultancy B.V., een te Vaassen gevestigde besloten vennootschap die onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Tresor Capital is, middels haar Europese paspoort, bevoegd haar beleggingsdiensten vrij te verrichten binnen de EU.

Legal & Compliance

Tresor Capital hecht veel waarde aan een integere bedrijfscultuur. Een onderdeel daarvan is het strikt naleven van de wet- en regelgeving. Dit maakt Legal & Compliance tot een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen werkt Tresor Capital nauwgezet samen met compliance consultants gespecialiseerd in compliance activiteiten met uitstekende kennis van de relevante wet- en regelgeving.

Klachtenprocedure

Hoewel Tresor Capital zich inspant om de belangen van haar cliënten conform de geldende voorwaarden en gemaakte afspraken zo goed mogelijk te behartigen, is het mogelijk dat een cliënt in een enkel geval van mening is dat Tresor Capital niet correct heeft gehandeld. In dat geval geldt bijgevoegde procedure.

Download Klachtenprocedure

AFM Consumentenbrief

Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van een beleggingsonderneming is het beleggingsbeleid. Door hier vragen over te stellen krijgt u een goed beeld van het beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming. Hierdoor kunt u de afweging maken of dit beleid bij u past. Lees hieronder verder.

Download AFM Consumentenbrief

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Tresor Capital is zo opgesteld dat het een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid is dat in lijn is met de strategie en risicobereidheid, corporate values en business principles van Tresor Capital. Bij het opstellen is rekening gehouden met de langere termijn belangen van Tresor Capital en haar cliënten, de relevante internationale context en het maatschappelijk draagvlak. Dit beloningsbeleid dient onder meer ter voldoening aan artikel 23f van het Besluit Prudentiële regels Wft, artikel 35i van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014. Deze regels vormen tezamen het beloningsbeleid zoals dat geldt voor de categorieën van medewerkers van Tresor Capital. De variabele beloning wordt vastgesteld door de directie, kan niet meer bedragen dan 20% van het vaste salaris en heeft betrekking op maximaal 10 medewerkers.

Privacy statement

De dienstverlening van Tresor Capital draait om informatie en gegevens; ook uw persoonsgegevens. Bescherming daarvan en controle daarover is voor ons essentieel. In ons Privacy Statement vindt u een aantal antwoorden op vragen die bij u zouden kunnen leven naar aanleiding van de wetgeving die per 25 mei 2018 in werking is getreden, de AVG. Het Privacy statement is via onderstaande link direct te downloaden in PDF-formaat:

Download hier het Privacy statement

Tresor Capital en duurzaamheid

Op 10 maart 2021 is de Europese verordening (Sustainable Finance Disclosure Regulation, “SFDR”) van kracht geworden. Deze verordening handelt over informatieverschaffing met betrekking tot “duurzaamheid in de financiële dienstensector”. In de bijlage (via onderstaande link te downloaden) kunt u lezen hoe Tresor Capital hiermee om gaat.

Download hier het Duurzaamheidsbeleid

Scroll naar boven