Laatste nieuws

Maandbericht Mei 2022

Maandbericht Mei 2022

Afgelopen maand gaven financiële markten een wisselend beeld. De correctie van april zette in eerste instantie door, om vervolgens in de staart van de maand mei weer wat te herstellen. Zoals u in ons vorige maandbericht kon lezen, was het sentiment wel erg doorgeslagen naar het pessimistische. De “angst en hebzucht index” van CNN en het koopgedrag van de insiders bleken hier opnieuw betrouwbare indicatoren.

Wat de financiële markten verder gaan brengen, is ongewis. Er zijn veel onzekerheden, dus de beurs moet de spreekwoordelijke “muur van zorgen” (in het Engels de “wall of worries”) beklimmen. De vraag is echter of en in hoeverre dit negatieve nieuws al is ingeprijsd in de beurskoersen. De angst en hebzucht index geeft vooralsnog aan dat pessimisme de boventoon voert.

Het gedrag van de insiders blijft daarentegen constructief, zoals te zien is in onderstaande afbeelding. Relevanter voor onze relaties, is het feit dat binnen onze portefeuilles zowel de insiders als de bedrijven zelf nog steeds zeer actief de eigen aandelen blijven inkopen.

Het is interessant om te constateren dat het gedrag van de insiders afwijkt van de uitspraken die zij doen. De afgelopen weken zijn er diverse uitkomsten van enquêtes bekendgemaakt, waaruit blijkt dat insiders somber zijn over de economische vooruitzichten. Een economische afzwakking wordt gesignaleerd en de verwachtingen worden getemperd.

Dat strookt dus niet geheel met het feit dat de insiders flink de aandelen van het eigen bedrijf kopen. Sterker nog, de insiders kopen zelfs in hogere volumes eigen aandelen in dan in maart 2020, rond het dieptepunt van de coronacrisis. Dat bleek een uitstekende contra-indicator en bleek achteraf een signaal dat we dichtbij een bodem op financiële markten waren. Ook toen waren insiders pessimistisch in hun berichtgeving, maar bleek het een uitstekend instapmoment voor aandelen te zijn.

De conclusie die daaruit getrokken kan worden is dat men van mening lijkt dat de koersen wel voldoende gedaald zijn. De aandelenmarkt loopt immers vooruit op de economie. Insiders hebben doorgaans een goed neusje voor een aantrekkelijk koopmoment, aangezien zij dicht op het vuur zitten.

Een vergelijking van het huidige sentiment ten opzichte van de afgelopen twaalf jaar toont aan dat recent opnieuw een dieptepunt is bereikt. Soortgelijke pessimistische niveaus in 2011, 2016, 2018 en 2020 bleken een uitstekende contra-indicator die wezen op een bodem in de aandelenmarkten.

Olie, technologie en gezondheidszorg

Een belangrijke uitzondering is het gedrag van de insiders in de energiesector, zij zijn massaal hun aandelen van het eigen bedrijf aan het verkopen. Zij zien de huidige olieprijs blijkbaar als een tijdelijk fenomeen. Dat blijkt ook wel uit het feit dat de oliebedrijven niet fors investeren om te profiteren van deze hoge olieprijs. Het kan namelijk jaren duren voordat dat zijn vruchten afwerpt. De kapitaaldiscipline is dus hoger dan in het verleden het geval was.

In de sectoren technologie en gezondheidszorg schieten de insiders er juist uit naar de bovenkant. Ze zijn massaal eigen aandelen aan het inkopen, een ontwikkeling die we ook bij de bedrijven uit deze sectoren in onze portefeuille terugzien.

Om dit stuk nog maar eens met de quote van de befaamde belegger Peter Lynch te besluiten: “insiders kunnen hun aandelen om verschillende redenen verkopen, maar ze kopen ze voor slechts één reden: ze denken dat de koers zal stijgen.”

Inflatie verrassingsindex
Ondanks het negatieve sentiment, lijkt er ook wat licht aan het einde van de macro-economische tunnel te schijnen. Financiële markten staan onder druk, omdat centrale banken de rente verhogen. Daarmee trachten zij de hoog opgelopen inflatie te bestrijden.

Als die inflatie wat normaliseert, betekent dat dus ook dat centrale banken de renteverhogingen weer wat geleidelijker kunnen doorvoeren, of zelfs verdere verhogingen staken. De inflatie verrassingsindex van Citi lijkt aan te geven dat de negatieve verrassingen van te hoge inflatie al een tijdje afnemen, hetgeen een interessante ontwikkeling is.

Ook de rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 2 jaar geeft een interessant beeld weer, zoals te zien is in onderstaande afbeelding. Deze 2-jaars treasuries lopen doorgaans zo’n 20 weken voor op beleidsrente van de Amerikaanse centrale bank.

Dit is een zeer betrouwbare indicator gebleken voor de beleidsrente, hetgeen mogelijk aantoont dat de centrale bank de marktverwachtingen volgt. Deze indicator lijkt nu aan te geven dat de centrale bank niet veel verder zal gaan dan een beleidsrente van 2,5%, wat mogelijk goed nieuws is voor financiële markten.

Interview Howard Marks

Recent gaf Brookfield commissaris Howard Marks een interview af aan Bloomberg. Marks mag onder andere Warren Buffett tot zijn volgers rekenen, vanwege zijn vaak accurate en rationele beschouwingen op financiële markten. Gevraagd naar het huidige marktsentiment, laat Marks weten dat hij ziet dat enige vorm van optimisme of hebzucht uit de beurskoersen is verdwenen. Hij ziet aantrekkelijke kansen om te investeren en er zijn volgens hem koopjes in overvloed.

Howard Marks

Op de vraag van de interviewer hoe men zich kan voorbereiden op eventuele verdere koersdalingen, reageert Marks duidelijk: “Een van de basisprincipes van onze beleggingsfilosofie is dat we de markt niet kunnen timen. Dat betekent twee dingen. Een: we zullen nooit posities verkopen om liquide te gaan, om klaar te zijn voor eventuele dalende beurskoersen.

En twee: we zullen niet wachten tot een aandeel nog goedkoper wordt. Als het vandaag aantrekkelijk gewaardeerd is, kopen we het vandaag. Als het over zes maanden nog goedkoper is, kopen we er nog meer van bij. Dat werkt vele malen beter dan te voorspellen dat de beurs over zes maanden lager staat, want dat is iets waar niemand toe in staat is.”

Om ook hier met een quote van Peter Lynch af te sluiten: “Er is veel meer geld verloren gegaan door beleggers die proberen te anticiperen op correcties, dan de verliezen tijdens een daadwerkelijke correctie.” 

Scroll naar boven