Laatste nieuws

Maandbericht Januari 2023

Maandbericht December 2023

Bijgaand treft u het maandbericht aan, waarin we onze visie delen over de omstandigheden op de financiële markten.

2023 Optimistisch Van Start

Waar 2022 in het teken stond van neergaande markten, daar is 2023 optimistisch van start gegaan. Economen pasten hun ramingen in rap tempo aan. Waren ze eind 2022 nog overtuigd van een recessie, daar lijken ze inmiddels een stuk milder met hun oordeel. De zachte landing die centrale banken beogen na de aanpassing van het “gratis geld” tijdperk wordt als een reëel scenario beschouwd.

Ook financiële markten hebben dit optimisme overgenomen. Belangrijke prijscomponenten van de inflatie komen in rap tempo naar beneden, de winter in Europa is zachter dan verwacht en zelfs centrale banken lijken minder tegenwind te geven. Van vier opeenvolgende renteverhogingen met 0,75%, temporiseerde de Amerikaanse centrale bank in december met een 0,5% verhoging.

In februari verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente nog maar met 0,25%. Voorzitter Jerome Powell liet weten dat men de impact van het fors verkrappende monetaire beleid van 2022 wil afwachten. Het effect van monetaire verkrapping is pas met een vertraging te zien in de economie. Daarmee lijkt het einde van de renteverhogingen in zicht te komen.

Alhoewel Powell in een toelichting nadrukkelijk liet weten dat de strijd tegen inflatie verre van gewonnen is, gaf hij ook toe dat het proces van disinflatie is gestart. Ondanks het herstel op financiële markten, beschouwt Powell de financiële condities nog steeds niet als versoepeld. Dat klonk beleggers als muziek in de oren.

Als er inderdaad sprake zal zijn van een zachte landing, waarbij inflatie daalt zonder een (zware) recessie, dan staat het herstel op financiële markten mogelijk pas in de kinderschoenen. Bovenstaande grafiek van TS Lombard toont middels bandbreedtes het gemiddelde verloop van de Amerikaanse S&P 500 aandelenindex in een bearmarkt (een dalende aandelenmarkt, doorgaans met een daling van meer dan 20%).

De zwarte lijn toont het verloop sinds de start van de huidige bearmarkt in 2022. De donkergroene lijn toont de gemiddelde koersontwikkeling tijdens recessies, de stippellijn toont de gemiddelde koersontwikkeling wanneer er geen recessie plaatsvindt. Er lijkt een kantelpunt te hebben plaatsgevonden, beleggers zetten steeds meer in op een zachte landing.

Bovenstaande grafiek van Goldman Sachs toont aan dat particuliere beleggers in 2022 de handdoek in de ring hebben gegooid. Ze verkochten alle aandelen die ze gedurende 2020 en 2021 gekocht hadden. Ze hebben zelfs 1,5x zoveel technologiebedrijven (NDX is de Nasdaq) verkocht, hetgeen volgens de Amerikaanse zakenbank een teken is van capitulatie bij beleggers.

De capitulatiefase valt doorgaans samen met de bodem in een dalende markt. Of dat ook dit keer het geval is, is moeilijk te zeggen, maar een dergelijk pessimistisch sentiment is in het verleden een interessante contra-indicator geweest.

Ook professionele beleggers viel pessimisme in 2022 ten deel. Uit de laatste enquête onder fondsmanagers van Bank of America blijkt dat professionele beleggers sinds de kredietcrisis niet meer zo’n lage blootstelling aan de aandelenmarkten hebben gehad. Als de ontwikkeling van bovenstaande grafiek uit 2008/2009 zich herhaald, mogen beleggers zich opmaken voor een mooi koersherstel op financiële markten wanneer professionele beleggers weer terugkeren naar de beurs.

Zowel particuliere als professionele beleggers vallen ten prooi aan de emotionele uitersten van angst en hebzucht. Bovengenoemde sentimentsbarometers kunnen interessante contra-indicatoren zijn, die aantonen hoeveel pessimisme al in de koersen verwerkt zit. Als de daadwerkelijke economische- of inflatiecijfers iets minder slecht zijn dan wat beleggers eerder inprijsden, kan dat een belangrijke aanleiding voor een koersherstel op de beurs zijn. Dat is ook wat we sinds de jaarwisseling op financiële markten konden waarnemen.

Of het beursherstel in het restant van 2023 een vervolg krijgt, is natuurlijk koffiedik kijken. We kunnen het echter niet nalaten om nog een keer de tabel aan te halen uit onze nieuwsbrief van 13 januari. Er zijn diverse beurseffecten waar door beleggers een voorspellende waarde aan wordt toegekend. Men spreekt van een “kerstrally”, het “vijfdageneffect” in januari of de bekende beurswijsheid dat “so goes January, so goes the year”.

Volgens de beurslegendes zijn een kerstrally, een rally in de eerste vijf beursdagen of een positieve beursmaand in januari indicaties voor het gehele jaar. Er is veel onderzoek naar deze indicatoren gedaan, maar zelden is een dergelijk effect consistent aangetoond op basis van deze indicatoren op zich. Wanneer de drie effecten tegelijkertijd optreden, terwijl het voorgaande beursjaar negatief was, is er echter wel degelijk sprake van enige “voorspellende waarde”.

Bovenstaande tabel toont aan dat dit in het verleden in het eerstvolgende kalenderjaar gemiddeld resulteerde in een rendement van 27%. Eind 2022 was er een kerstrally, het vijfdageneffect is waargenomen, en de maand januari werd zeer positief afgesloten. Wij zijn de eersten die ervoor waarschuwen geen glazen bol te hebben en bovenstaande tabel geeft geen enkele garanties, maar het is op zijn minst een interessant gegeven.

Herstelkandidaat: Sofina
Een van de bedrijven die in 2023 mogelijk (verder) kan herstellen, is de Belgische familieholding Sofina. Eerder deze maand verscheen een korte, door ons geschreven analyse van Sofina in de “Gids voor de Beste Belegger” van de Vlaamse Federatie van Beleggers.

De koers van Sofina daalde hevig in 2022, en de flinke premie is inmiddels omgeslagen naar een korting ten opzichte van de intrinsieke waarde. Wij zijn van mening dat die korting onterecht hoog is, en onderbouwen waarom we van mening zijn dat Sofina nog steeds een aantrekkelijke investeringspropositie biedt voor beleggers.

U kunt de analyse downloaden door op onderstaande afbeelding klikken.

Mocht u nog vragen of opmerkingen over deze e-mail of andere zaken hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet,

Michael Gielkens, MBA
Partner

Scroll naar boven