Laatste nieuws

Maandbericht April 2023

Bijgaand treft u het maandbericht aan, waarin we onze visie delen over de omstandigheden op de financiële markten.

Berkshire Hathaway, Een Doorsnee Van De Amerikaanse Economie

Afgelopen weekend vond in Omaha weer het jaarlijkse “Woodstock van het kapitalisme” plaats, de aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway. Meer dan 40.000 aandeelhouders maakten dit jaar weer de pelgrimstocht naar Omaha, Nebraska, om de inmiddels 92-jarige CEO en grootaandeelhouder Warren Buffett, samen met zijn 99-jarige rechterhand Charlie Munger live in actie te zien.

Buffett, Munger, vicepresident Ajit Jain (hoofd verzekeringen) en vicepresident Greg Abel (hoofd niet-verzekeringsbedrijven en beoogd opvolger Buffett) beantwoordden een halve dag een salvo vragen van aandeelhouders.

Berkshire Hathaway bestaat uit een brede collectie van Amerikaanse bedrijven, zowel beursgenoteerd als in volledige eigendom. Te denken valt aan de batterijproducent Duracell, iPhonemaker Apple, frisdrankproducent Coca-Cola, autoverzekeringsmaatschappij GEICO en de hoogwaardige snoepverkoper See’s Candies. Met Berkshire Hathaway Energy bevat de familieholding een van de grootste nutsbedrijven van de V.S., en met BNSF Railway zelfs een heuse spoorwegmaatschappij.

 

Zoals te doen gebruikelijk, publiceerde de investeringsholding voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering ook de cijfers over het eerste kwartaal. Berkshire Hathaway is een doorsnee van het Amerikaanse bedrijfsleven. Het is daarom interessant om de cijfers van het bedrijf te beschouwen, als een graadmeter van de stand van de economie in de Verenigde Staten.
Opmerkingen Buffett
Warren Buffett benadrukte tijdens de bespreking van de cijfers dat de afgelopen jaren in het teken stonden van een hoogst uitzonderlijke economische groei. Centrale banken pompten massaal geld in het systeem, terwijl overheden op hun beurt aan fiscale verruiming deden. Meermaals werd zelfs rechtstreeks geld gestort op de bankrekening van Amerikanen.We zijn volgens Buffett op weg naar normalisatie: “De uitzonderlijke periode van buitensporige uitgaven als gevolg van de stimuleringsmaatregelen tijdens Covid-19 is voorbij. Het is een ander klimaat dan een half jaar geleden. Een aantal van onze managers was verrast, sommigen van hen hadden te veel voorraad in bestelling, en toen werd het ineens geleverd en was het sentiment veranderd.”

Buffett geeft aan dat diverse bedrijven nu aan de uitverkoop beginnen, om boventallige voorraden af te bouwen. Wellicht is de snelheid van het omslagpunt enigszins verrassend, maar een overgang van producten naar diensten lag toch wel in de lijn der verwachting. Gedurende de coronapandemie konden consumenten vanwege de lockdowns niet meer op vakantie of naar de horeca. Het geld dat normaal in deze sectoren werd gespendeerd, vond zijn weg naar goederen. Men renoveerde de eigen woning en kocht via het internet massaal producten.

Nu de lockdowns voorbij zijn, verplaatsen consumenten hun uitgaven weer naar de dienstensector. De uitgestelde vakanties worden ingehaald, restaurants worden weer bezocht en de terrassen zitten weer vol. Dat valt ook goed te zien in de inflatiecijfers, waar de prijzen voor duurzame consumptiegoederen zelfs een drukkend effect hebben.

Buffett verwacht dat diverse dochterondernemingen van Berkshire Hathaway een lager winstniveau kennen in 2023 dan afgelopen jaar. Ook dat kan worden uitgelegd als een terugkeer naar een “normalere” situatie, die het pre-covidtijdperk kenmerkt.

Namens Tresor Capital woonde Michael Gielkens afgelopen jaar de aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway bij. Eerder heeft ook collega Maurice Essers de vergadering bezocht.

“Rollende recessie”
Een visie die de laatste tijd meer bijval krijgt, is dat de economie zich in een zogenaamde “rollende recessie” bevindt. Er is een vertraging te bemerken in diverse sectoren, terwijl andere branches juist op een hoog niveau lijken door te draaien. Dat betekent op een breder niveau weliswaar een groeivertraging, maar hoeft geen brede recessie tot gevolg te hebben.

Dat horen we ook terug in de cijferpresentaties van onze bedrijven. Door de goede spreiding binnen de familieholdings en beleggingsfondsen die wij hebben geselecteerd, wordt de groeivertraging binnen één sector meer dan gecompenseerd door andere branches.

Een blik op de portefeuille van Berkshire Hathaway (zie bovenstaande tabel) toont een soortgelijk beeld. In het eerste kwartaal van 2023 daalden de inkomsten van de BNSF spoorweg en de nutsbedrijven, terwijl de verzekeringsdivisie en de bonte portefeuille “other businesses” een mooie stijging van het resultaat lieten optekenen. De totale operationele inkomsten vertoonden een stijging van 12,6% ten opzichte van een jaar geleden.

De spoorweginkomsten daalden door lagere vrachtvolumes, in het bijzonder door een daling van het transport van consumentengoederen, en hogere brandstof- en operationele kosten. De divisie Berkshire Hathaway Energy kampte onder andere met een flinke daling van de inkomsten bij de vastgoedmakelaardij, terwijl de nutsbedrijven vooral te maken hadden met een fors (USD 359 miljoen) hogere reservering van geraamde kosten die gepaard gaan met de bosbranden in Californië in 2020.

De verzekeringsdivisie liet juist een mooie winst optekenen, doordat de brede collectie schade- en ongevallenverzekeraars een behoorlijke winststijging wisten te boeken en er bij autoverzekeraar GEICO sprake was van een herstel na een moeilijk 2022. Door de gestegen rente zijn de inkomsten vanuit de cash- en obligatieportefeuille, die door de verzekeringsmaatschappijen worden aangehouden, ook aanzienlijk gestegen.

Bij de “other businesses” zien we ook een gemengd beeld. De bedrijven in de maakindustrie voor industriële producten zagen de winst in het eerste kwartaal met 18,5% stijgen, terwijl de bedrijven die producten voor de bouwsector en consumentengoederen leveren juist een winstdaling van respectievelijk 21,8% en 40,7% doormaakten. Ondanks deze laatste twee negatieve uitschieters, daalden de totale inkomsten vanuit de maakindustrie met slechts 7,5% gedurende het kwartaal.

Illustratief hierbij is bijvoorbeeld dochteronderneming Forest River, een van de grootste Amerikaanse verkopers van recreatievoertuigen zoals campers, die haar winst met 57% zag dalen. Bij de detailhandelsdivisie stond de groep autodealers Berkshire Hathaway Automotive en de woninginrichtings- en meubeldivisie onder druk, resulterend in een daling van de inkomsten met 6,6%.

Daar staat de zwaarwegende groep servicebedrijven tegenover, waar de inkomsten juist met 15,6% toenamen. Dit komt met name door de luchtvaartdienstverleners NetJets (verhuur van privéjets) en FlightSafety (training en simulatie voor luchtvaartveiligheid) en de winststijging bij TTI, een grote distributeur van elektronische componenten.

Ook de inkomsten van groothandelsdistributiebedrijf McLane stegen fors, met maar liefst 37,8%. McLane levert onder andere drank en voeding aan winkels, restaurants en slijterijen. Bekende klanten zijn 7-Eleven, Walmart, Kentucky Fried Chicken en Pizza Hut.

Conclusie
Gesteld kan dus worden dat het beeld van een “rollende recessie” enige bijval krijgt in de gerapporteerde bedrijfscijfers. De bouw- en vastgoedbranche en de consumentengoederenbranche laten een vertraging optekenen, terwijl de maakindustrie inmiddels alweer tekenen van herstel laat zien. Ook de bedrijfsdienstverlening en de aan consumentendiensten gerelateerde bedrijven tonen een sterke ontwikkeling.

Buffett verwacht dat een behoorlijk deel van de dochterondernemingen de goede resultaten van 2022 waarschijnlijk niet zal evenaren, maar dat de totale winst van Berkshire Hathaway dit jaar toch hoger zal liggen dan in 2023, vanwege de hogere inkomsten van de verzekeringsdivisie. Dat is wat ons betreft het mooie aan een holding, de goede spreiding van de bedrijfsportefeuille kan ervoor zorgen dat de vertraging van de ene sector meer dan wordt gecompenseerd door goede cijfers van een andere divisie.

Doordat sectoren op verschillende momenten een groeivertraging doormaken in plaats van allemaal op hetzelfde moment, is de bredere economie vooralsnog in staat deze klappen om de beurt te absorberen. Alhoewel er allesbehalve sprake is van een stabiel koerspatroon, valt wel te constateren dat aandelenmarkten sinds het dieptepunt in oktober 2022 een behoorlijke herstelbeweging hebben ingezet. Beleggers lijken vooruit te lopen op een economisch herstel en het einde van de renteverhogingen van centrale banken.

Buffett, die de bijnaam ‘het Orakel van Omaha’ heeft gekregen, constateert cryptisch: “Niets is zeker op de korte termijn, zowel voorspellingen over de beurs, het bedrijfsleven, of daarbuiten. De operationele winst zal op langere termijn echter aanzienlijk hoger zijn dan op dit moment het geval is.”

Om af te sluiten met een gevleugelde uitspraak van de Berkshire topman: “Op de korte termijn gedraagt de beurs zich als een stemmachine, op de langere termijn als een weegschaal.” Met andere woorden: op de korte termijn bepaalt het sentiment de beurskoersen, op de langere termijn is de beurskoers een weergave van de fundamentele ontwikkelingen. Wat dat betreft geven de onderliggende winstcijfers binnen onze portefeuille een stevige houvast.

Mocht u nog vragen of opmerkingen over deze e-mail of andere zaken hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet,

Michael Gielkens, MBA
Partner

Scroll naar boven